top of page

תוכנת Desktop Suite SL מאפשרת שליטה על מכשיר הטלפון באמצעות המחשב וחיוג.
לתוכנה מגוון רחב של תכונות המיוצגות על גבי לחצנים ואייקונים.

ניתן לראות את מצב השלוחות בארגון באם הן תפוסות, פנויות או בהפסקה.

 

כחלק מחבילת ההתקנה מציעה התוכנה אפשרות חיוג "High Light",

אפשרות זו מעניקה יכולות חיוג מכל חלון וכל מסמך.

כל שעליכם לעשות זה לסמן את המס' הרצוי ולהקיש על מקש החיוג המקוצר.

 

 

ניווט ושימוש עבור שיחות באמצעות סרגל הכלים,

סרגל הכלים כולל:
 

  • חייגן, חיוג חוזר, היסטוריה חיוג חוזר

  • המתנה, חניה והעברת שיחה

  • כריזה, חטיפה וחדירה לשיחה

  • DND "נא לא להפריע", עקוב אחרי

  • ועידה ועוד

  • ספר טלפונים

  • היסטוריה שיחות יוצאות, נכנסות וננטשות

תוכנת Desktop Suite

שליטה וניהול הטלפון באמצעות המחשב

bottom of page