top of page

מוצרים  מרכזיות > מרכזיה SL1000

מרכזיית הטלפונים SL1000 מבית ענקית הטכנולוגיה NEC מאופיינת במגוון רחב של תכונות
ומתגאה ביכולות צמיחה וגמישות.
יחד עם קיבולת בסיסית המערכת מספקת מענה מתקדם ואפליקטיבי רחב באמצעות
טכנולוגיה המשלבת טלפוניה מסורתית ויציבה לצד מגוון תכונות ואפשרויות מבוססות רשת
ורשת אינטרנט.


SL1000 מציעה מגוון רחב של תכונות ואפשרויות בתחום ה IP
וזאת באמצעות טכנולוגיה משולבת
" Hybrid ."
המערכת מציעה פתרונות משולבים כגון:

 

 •  ממשק CTI מובנה לאינטגרציה ושימוש תוכנות מחשב בשילוב המרכזיה.

 •  תוכנת Desktop Suite לניהול הטלפון באמצעות המחשב וחיוג מכל חלון.

 •  טכנולוגיית VOICE OVER IP באמצעות פרוטוקול SIP להרחקת

 • שלוחות דרך רשת המחשבים על גבי טלפון IP או תוכנת SoftPhone .

 •  תמיכה מלאה בקווי SIP TRUNK דיגיטאלים הכוללים חיוג ישיר פנימה ואפשרויות זיהוי.

תכונות מערכת

 

 • תמיכה בקווים דיגיטאלים PRI / SIP

 • חיוג ישיר פנימה ואפשרויות זיהוי.

 • שלוחות היברידיות

 • נתב שיחות אינטגראלי

 • תאים קוליים

 • תכונת LCR לגלישת שיחות

 • מענה אוטומטי

 • 2 ממסרים לפתיחת דלת

 • טעינת סוללות גיבוי

 • שיחה מזוהה לקווים ושלוחות

 • גישה אוטומטית לקווים

 • רמות שרות

 • קבוצות צלצול

 • מצב יום / לילה

 • קו חם לפקסים

 • חיוגים מקוצרים מערכתיים – 1000 זכרונות

 • חיוגים מקוצרים אישיים – 10 זכרונות

 • ממשק לכריזה חיצונית ומוזיקה בהמתנה

 • ממשק לסוללות גיבוי

טלפונים ויחידות קצה

 

 

 • המתנה

 • העברת שיחה

 •  שיחת ועידה

 • עקוב אחרי

 • צלצול כפול

 • השתק

 • מענה אוטומטי

 • מונה זמן שיחה

 • חדירה לשיחה

 • "נא לא להפריע" DND

 • "נודניק"

 • מקשים חמים

 • חיוג מספריה

 • היסטוריה שיחות נכנסות

 • היסטוריה שיחות יוצאות

 • נורית חיווי הודעה/צלצול

טלפונים מנהלים 24 לחצנים צבע לבן

טלפונים מנהלים 24 לחצנים צבע לבן

טלפון מנהלים 24 +יחידת לחצנים

טלפון מנהלים 24 +יחידת לחצנים

טלפון מנהלים שחור הכולל 24 לחצנים + יחידת הרחבה הכוללת 60 לחצנים

טלפון מנהלים 12 לחצנים

טלפון מנהלים 12 לחצנים

IP טלפון מנהלים 24 לחצנים

IP טלפון מנהלים 24 לחצנים

יחידת דלת אינטגראלית

יחידת דלת אינטגראלית

מרכזיה SL1000
לעסקים קטנים עם צרכים גדולים

 

bottom of page